אפליה בעבודה

איסור אפליה בעבודה – אפליה על רקע לאום, מוצא או דת אסורה על פי חוק.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות בין עובדים או בין דורשי עבודה בין היתר מחמת דתם, לרבות בנושא של קבלה לעבודה. איסור זה תקף גם ביחס למועמדים לעבודה שהופנו למעסיק על ידי קבלן כוח אדם.

תכליתן של ההוראות המעוגנות הן בחוק שעות עבודה והן בחוק שוויון הזדמנויות היא לקדם את השוויון בתחום התעסוקה ולמנוע אפליה, בין היתר על רקע השקפה דתית או השקפה פוליטית.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה כי הודעה על סירוב לעבוד ביום המנוחה אינה מצדיקה דחייה על הסף של המועמד להתקבל לעבודה, והיא מטילה חובה על המעסיק לבצע את ההתאמות הנדרשות במסגרת מתחם הסבירות שיאפשרו את העסקתו של המועמד חרף סירובו האמור לעבוד ביום המנוחה השבועי. מנגד, מקום שבו ההתאמות הנדרשות מהמעסיק אינן סבירות, דחייתו של המועמד לא תבוא בגדר האיסור.

שופטי בג"ץ פסקו בעבר כי "פיטורים מתוך מניעים פוליטיים מצדיקים את אכיפת יחסי העבודה. בפיטורים פוליטיים, על הכף לנטות ככלל לעבר החזרה לעבודה – ככל שהתנאים מאפשרים; ואם אינם מאפשרים – פיצוי ברמה משמעותית מאוד".

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.