חופשת מחלה

לעובדים שכירים יש לא מעט זכויות על פי חוקי המגן וחשוב לכל מעסיק, על בסיס יחסי עובד-מעביד, להכיר את החוקים. אחת הזכויות המוכרות היא חופשת מחלה. לכל עובד נצברות לאורך שנות העבודה שלו ימי חופשה, שאותם ניתן לנצל ברגע שקיים צורך רפואי לצאת לחופשה של מספר ימים או יותר. העובד רשאי לצבור עד 90 ימי חופשה בשנה.

על ימי המחלה הללו צריך המעסיק לשלם, על פי חוק ובהתאם למה שמגיע לעובד שנדרש להציג אישור רפואי המעיד על מצבו הבריאותי. אולם, חשוב לדעת שהזכויות לא תמיד ממולאות על הצד הטוב ביותר ואם כבר רוצים לשמור על סדר הדברים הנכון, מן הראוי יהיה להתייעץ עם עורך דין המכיר את הזכויות ויכול לעזור לנו.

כך למשל, עבור היום הראשון לחופשת מחלה אין תשלום לעובדת, והחל מיום מחלה שני יש חובת תשלום של 50% וכולי. מה דינה של עובדת בכמה מקומות אצל מספר מעסיקים במקביל, הרי יוצא שהעובדת אינה זכאית לתשלום ימי מחלה, מאחר שאצל כל אחד מהמעסיקים זהו היום הראשון למחלתה.

בית הדין הארצי לעבודה דן בסוגיה זו, והכריע בה הלכה מחייבת לפיה דמי מחלה לעובדים הם חלק ממערכת הביטחון הסוציאלי, והם בגדר תשלום סוציאלי מובהק שנועד לאפשר קיום לעובד ולבני משפחתו שעה שנבצר ממנו לעבוד עקב מחלה. לכן, פירשו את חוק דמי מחלה כך שיש לשלם לעובדת את דמי המחלה בהתאם לימי היעדרותה, אף על פי שעבדה אצל מעסיקים שונים. מה עונה גם לגבי סוגיית צבירת ימי המחלה. לאור פסיקת בית הדין הארצי לעבודה כאמור לעיל, לא מומלץ למעסיק "לחסוך" בתשלום בגין רכיב דמי המחלה.

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.