התמחויות משרד Uplaw

המשרד מתמחה
בתחום המשפט
הציבורי והאזרחי

התמקצעות בדיני עבודה
פיצויי פיטורין
פיטורין בזמן הריון

עתירה לבג"ץ
שימוע שלא כדין
חוזים הסכמים ועוד

ברוכים הבאים למשרד עורכי דין UP LAW המנוהל ע"י עו"ד אורי ישראל פז – מוסמך תואר שני במשפטים LL.M. מאוניברסיטת בר אילן.

המשרד מעניק שירות משפטי מקצועי רב תחומי ללקוחות, תוך מתן יחס אישי, הקשבה לצורכי הלקוח והדרישות הרצויות. המשרד מתמחה בתחום המשפט הציבורי והאזרחי – בדגש על דיני עבודה, פיצויי פיטורין, פיטורין בזמן היריון, שימוע שלא כדין, עתירה לבג"ץ, חוזים והסכמים ועוד. יחס אישי ומיוחד, זמינות מרבית, יעילות ומקצועיות משפטית חסרת פשרות – מעניקים את הייצוג הטוב ביותר בכל שלב בתהליך, ללקוחותינו הפרטיים, חברות, עמותות מהארץ ומחו"ל.

משרד עו"ד אורי ישראל פז
כתובתנו: רחוב עמק רפאים 24, ירושלים. לחצו לניווט וויז – WAZE למשרד
משרד: 072-2150666 | פקס: 072-2150999 | נייד: 054-4316485 / דוא"ל: uri@uplaw.co.il

התמחויות ושירותי המשרד:

דיני עבודה
חדלות פירעון ופשיטת רגל
תובענות ייצוגיות
משפט מנהלי
משפט מסחרי
משפט אזרחי
משפט ייצוג משפטי שוטף
יפוי כוח מתמשך

דיני עבודה

דיני העבודה בישראל מורכבים משני ענפים עיקריים: משפט העבודה האישי – שמסדיר את יחסי הגומלין בין העובד ובין המעסיק, ומשפט העבודה הקיבוצי – המסדיר את מערכת היחסים בין ארגון עובדים לבין מעסיק או ארגון מעסיקים. מעבר לכך, כלול בדיני העבודה נושא הבטיחות בעבודה.

לאור מורכבות התחום של דיני עבודה בישראל, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בתחום המשפטי, ושהוא בעל ניסיון מקצועי בליטיגציה בבתי דין לעבודה. משרדנו עוסק בדיני עבודה מזה שנים רבות, ועו"ד אורי ישראל פז מתמחה הן במיצוי זכויות עובדים והן בהגנה על זכויות מעסיקים.

הליווי המשפטי שמשרדנו מספק ללקוחותינו מתפרש על מגוון הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום משפט העבודה: מתן ייעוץ משפטי שוטף, הכנת חוות דעת משפטיות, ליווי מעסיקים במהלכים הנוגעים ליחסי העבודה הקיבוציים והאישיים מול העובדים הפרטניים וארגוני העובדים, ניהול הליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה, ניהול הליכי ערעור בבית הדין הארצי לעבודה ובבג"ץ, עריכת חוזי עבודה אישיים והסכמי עבודה קיבוציים, ליווי בהליכי שימוע לעובדים מפוטרים, ליווי בשלבי משא ומתן קיבוצי, ייצוג מעסיקים מול רשויות האכיפה דוגמת אגף האסדרה במשרד הכלכלה ועוד.

חדלות פירעון ופשיטת רגל

בספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוק חדש בישראל, שמציב במרכזו את המטרה לשיקום כלכלי של בעל החובות על פני האינטרס הקנייני של הנושה. אחת ממטרות החוק החדש היא "לקדם את שילובו מחדש של החייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים".

קיימים כיום שלושה מסלולים עיקריים להתמודדות עם מצב חדלות פירעון שאליו נקלע החייב:
א. חדלות פירעון התאגיד ושיקומו הכלכלי;
ב. חדלות פירעון היחיד ושיקומו הכלכלי;
ג. חדלות פירעון בלשכת ההוצאה לפועל, לחובות מצטברים מתחת ל-150,000 ₪.

תובענות ייצוגיות

חוק תובענות ייצוגיות נחקק בשנת 2006, ומאז הפכה התובענה הייצוגית לביטוי שגור כמעט בכל בית במדינת ישראל. חברות סלולר, תעשיית המזון, חברות ביטוח, בנקים ותאגידים נתבעים חדשות לבקרים. מטרת החוק היא להגיש ולנהל תובענות ייצוגיות "לשם שיפור ההגנה על זכויות", ובכך לקדם בפרט את מימוש זכות הנגישות לבית המשפט, בפרט לסוגי אוכלוסייה המתקשים לפנות לבית המשפט כאזרחים בודדים, לאכוף את החוק על ידי האזרחים ולהרתיע מפני הפרתו, לתת סעד הולם לנפגעים מהפרת החוק גם במקרים של הפרות "סמויות", ולהביא לניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

משפט מנהלי

המשפט המנהלי הוא תחום המשפט שחל על פעילותם של גופי השלטון השונים. בהתאם לכך, השתרעותו היא עצומה ורחבת היקף. המשפט המנהלי חל על הממשלה ועל רועותיה השונות, וכן על מוסדות נוספים שאינם מהווים חלק מן המנגנון הממשלתי הרגיל, דוגמת הרשויות המקומיות ורשויות רגולטוריות עצמאיות. באופן חלקי, המשפט המנהלי חל גם על גופים פרטיים שיש בפעילותם מימד ציבורי (גופים דו-מהותיים).היקף הנושאים והשירותים המטופלים על ידי רשויות השלטון במדינה המודרנית משפיע על כך שתחום פריסתו של המשפט המנהלי משתרע בעצם על כל תחומי החיים.

משפט מסחרי

המשפט המסחרי חולש על כל עולם העסקים שלנו, אם זה באמצעות הקמת חברות עסקיות וניהולן ואם זה באמצעות דיני קניין ודיני חוזים. ודאות וביטחון הם ערכי יסוד שכל שיטת משפט מודרנית שואפת להגשים, בוודאי בחיי המסחר. הפילוסופיה שעומדת מאחורי חוק החברות בישראל היא זו של האוטונומיה של הרצון הפרטי. כל אדם חופשי להתאגד והוא צריך להיות חופשי לקבוע את תוכן התאגדותו. חוק החברות מבוסס על הכרה ב"משחק חופשי" של השוק, תוך הגנה על משקיעים (בעלי מניות וצדדים שלישיים) מקום שהשוק נכשל. ההשקפה שמאחורי חוק החברות היא שהחוק נועד לעזור לקידום היעילות הכלכלית, תוך שהוא שומר על עקרונות של הוגנות, שוויון ואי-פגיעה במיעוט.

משפט אזרחי

המשפט האזרחי הוא שם כולל למספר ענפים משפטיים, המסדירים את מערכות היחסים שבין בני אדם או חברות לבין עצמם. המשפט האזרחי מסדיר את הזכויות ברכוש (דיני קניין), עוסק בהתחייבויות רצוניות ולא רצוניות בין בני אדם או חברות (דיני חוזים ודיני נזיקין) ובמערכת היחסים בתוך התא המשפחתי (דיני משפחה). למשפט האזרחי תפקיד חשוב בעיצוב יחסי הגומלין שמתקיימים בתוך חברה אנושית, הן כדי להבטיח מערכת חברתית יציבה והן כדי לאפשר שגשוג וצמיחה חברתית וכלכלית. משרדנו עוסק במספר ענפים של המשפט האזרחי, ובכללם: לשון הרע, תביעות כספיות, ייצוג תובעים וייצוג נתבעים, הגנה על זכויות יוצרים ועל סימני מסחר ועוד.

ייצוג משפטי שוטף

הליווי המשפטי שמשרדנו מספק ללקוחותינו מתפרש על מגוון הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום משפט העבודה: מתן ייעוץ משפטי שוטף, הכנת חוות דעת משפטיות, ליווי מעסיקים במהלכים הנוגעים ליחסי העבודה הקיבוציים והאישיים מול העובדים הפרטניים וארגוני העובדים, ניהול הליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה, ניהול הליכי ערעור בבית הדין הארצי לעבודה ובבג"ץ, עריכת חוזי עבודה אישיים והסכמי עבודה קיבוציים, ליווי בהליכי שימוע לעובדים מפוטרים, ליווי בשלבי משא ומתן קיבוצי, ייצוג מעסיקים מול רשויות האכיפה דוגמת אגף האסדרה במשרד הכלכלה ועוד.

יפוי כוח מתמשך

כלי משפטי יעיל למען העתיד שלך

כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניך בעתיד, במידה ולא תוכל לטפל בכך בעצמך? החוק החדש מאפשר בידיכם לשלוט ולקבוע מראש ובפרוטרוט כיצד ייראו חייכם בעתיד אם וכאשר מצבכם ישתנה לרעה ותחול התדרדרות במצבכם הבריאותי

התמחויות ושירותי המשרד:

דיני עבודה

דיני העבודה בישראל מורכבים משני ענפים עיקריים: משפט העבודה האישי – שמסדיר את יחסי הגומלין בין העובד ובין המעסיק, ומשפט העבודה הקיבוצי – המסדיר את מערכת היחסים בין ארגון עובדים לבין מעסיק או ארגון מעסיקים. מעבר לכך, כלול בדיני העבודה נושא הבטיחות בעבודה.

לאור מורכבות התחום של דיני עבודה בישראל, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בתחום המשפטי, ושהוא בעל ניסיון מקצועי בליטיגציה בבתי דין לעבודה. משרדנו עוסק בדיני עבודה מזה שנים רבות, ועו"ד אורי ישראל פז מתמחה הן במיצוי זכויות עובדים והן בהגנה על זכויות מעסיקים.

הליווי המשפטי שמשרדנו מספק ללקוחותינו מתפרש על מגוון הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום משפט העבודה: מתן ייעוץ משפטי שוטף, הכנת חוות דעת משפטיות, ליווי מעסיקים במהלכים הנוגעים ליחסי העבודה הקיבוציים והאישיים מול העובדים הפרטניים וארגוני העובדים, ניהול הליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה, ניהול הליכי ערעור בבית הדין הארצי לעבודה ובבג"ץ, עריכת חוזי עבודה אישיים והסכמי עבודה קיבוציים, ליווי בהליכי שימוע לעובדים מפוטרים, ליווי בשלבי משא ומתן קיבוצי, ייצוג מעסיקים מול רשויות האכיפה דוגמת אגף האסדרה במשרד הכלכלה ועוד.

חדלות פירעון ופשיטת רגל

בספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוק חדש בישראל, שמציב במרכזו את המטרה לשיקום כלכלי של בעל החובות על פני האינטרס הקנייני של הנושה. אחת ממטרות החוק החדש היא "לקדם את שילובו מחדש של החייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים".

קיימים כיום שלושה מסלולים עיקריים להתמודדות עם מצב חדלות פירעון שאליו נקלע החייב:
א. חדלות פירעון התאגיד ושיקומו הכלכלי;
ב. חדלות פירעון היחיד ושיקומו הכלכלי;
ג. חדלות פירעון בלשכת ההוצאה לפועל, לחובות מצטברים מתחת ל-150,000 ₪.

תובענות ייצוגיות

חוק תובענות ייצוגיות נחקק בשנת 2006, ומאז הפכה התובענה הייצוגית לביטוי שגור כמעט בכל בית במדינת ישראל. חברות סלולר, תעשיית המזון, חברות ביטוח, בנקים ותאגידים נתבעים חדשות לבקרים. מטרת החוק היא להגיש ולנהל תובענות ייצוגיות "לשם שיפור ההגנה על זכויות", ובכך לקדם בפרט את מימוש זכות הנגישות לבית המשפט, בפרט לסוגי אוכלוסייה המתקשים לפנות לבית המשפט כאזרחים בודדים, לאכוף את החוק על ידי האזרחים ולהרתיע מפני הפרתו, לתת סעד הולם לנפגעים מהפרת החוק גם במקרים של הפרות "סמויות", ולהביא לניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

משפט מנהלי

המשפט המנהלי הוא תחום המשפט שחל על פעילותם של גופי השלטון השונים. בהתאם לכך, השתרעותו היא עצומה ורחבת היקף. המשפט המנהלי חל על הממשלה ועל רועותיה השונות, וכן על מוסדות נוספים שאינם מהווים חלק מן המנגנון הממשלתי הרגיל, דוגמת הרשויות המקומיות ורשויות רגולטוריות עצמאיות. באופן חלקי, המשפט המנהלי חל גם על גופים פרטיים שיש בפעילותם מימד ציבורי (גופים דו-מהותיים).היקף הנושאים והשירותים המטופלים על ידי רשויות השלטון במדינה המודרנית משפיע על כך שתחום פריסתו של המשפט המנהלי משתרע בעצם על כל תחומי החיים.

משפט מסחרי

המשפט המסחרי חולש על כל עולם העסקים שלנו, אם זה באמצעות הקמת חברות עסקיות וניהולן ואם זה באמצעות דיני קניין ודיני חוזים. ודאות וביטחון הם ערכי יסוד שכל שיטת משפט מודרנית שואפת להגשים, בוודאי בחיי המסחר. הפילוסופיה שעומדת מאחורי חוק החברות בישראל היא זו של האוטונומיה של הרצון הפרטי. כל אדם חופשי להתאגד והוא צריך להיות חופשי לקבוע את תוכן התאגדותו. חוק החברות מבוסס על הכרה ב"משחק חופשי" של השוק, תוך הגנה על משקיעים (בעלי מניות וצדדים שלישיים) מקום שהשוק נכשל. ההשקפה שמאחורי חוק החברות היא שהחוק נועד לעזור לקידום היעילות הכלכלית, תוך שהוא שומר על עקרונות של הוגנות, שוויון ואי-פגיעה במיעוט.

משפט אזרחי

המשפט האזרחי הוא שם כולל למספר ענפים משפטיים, המסדירים את מערכות היחסים שבין בני אדם או חברות לבין עצמם. המשפט האזרחי מסדיר את הזכויות ברכוש (דיני קניין), עוסק בהתחייבויות רצוניות ולא רצוניות בין בני אדם או חברות (דיני חוזים ודיני נזיקין) ובמערכת היחסים בתוך התא המשפחתי (דיני משפחה). למשפט האזרחי תפקיד חשוב בעיצוב יחסי הגומלין שמתקיימים בתוך חברה אנושית, הן כדי להבטיח מערכת חברתית יציבה והן כדי לאפשר שגשוג וצמיחה חברתית וכלכלית. משרדנו עוסק במספר ענפים של המשפט האזרחי, ובכללם: לשון הרע, תביעות כספיות, ייצוג תובעים וייצוג נתבעים, הגנה על זכויות יוצרים ועל סימני מסחר ועוד.

ייצוג משפטי שוטף

הליווי המשפטי שמשרדנו מספק ללקוחותינו מתפרש על מגוון הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום משפט העבודה: מתן ייעוץ משפטי שוטף, הכנת חוות דעת משפטיות, ליווי מעסיקים במהלכים הנוגעים ליחסי העבודה הקיבוציים והאישיים מול העובדים הפרטניים וארגוני העובדים, ניהול הליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה, ניהול הליכי ערעור בבית הדין הארצי לעבודה ובבג"ץ, עריכת חוזי עבודה אישיים והסכמי עבודה קיבוציים, ליווי בהליכי שימוע לעובדים מפוטרים, ליווי בשלבי משא ומתן קיבוצי, ייצוג מעסיקים מול רשויות האכיפה דוגמת אגף האסדרה במשרד הכלכלה ועוד.

יפוי כוח מתמשך

כלי משפטי יעיל למען העתיד שלך

כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניך בעתיד, במידה ולא תוכל לטפל בכך בעצמך? החוק החדש מאפשר בידיכם לשלוט ולקבוע מראש ובפרוטרוט כיצד ייראו חייכם בעתיד אם וכאשר מצבכם ישתנה לרעה ותחול התדרדרות במצבכם הבריאותי

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.