משפט מנהלי Uplaw

המשפט המנהלי הוא תחום המשפט שחל על פעילותם של גופי השלטון השונים. בהתאם לכך, השתרעותו היא עצומה ורחבת היקף. המשפט המנהלי חל על הממשלה ועל רועותיה השונות, וכן על מוסדות נוספים שאינם מהווים חלק מן המנגנון הממשלתי הרגיל, דוגמת הרשויות המקומיות ורשויות רגולטוריות עצמאיות. באופן חלקי, המשפט המנהלי חל גם על גופים פרטיים שיש בפעילותם מימד ציבורי (גופים דו-מהותיים). היקף הנושאים והשירותים המטופלים על ידי רשויות השלטון במדינה המודרנית משפיע על כך שתחום פריסתו של המשפט המנהלי משתרע בעצם על כל תחומי החיים.

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.