בג"ץ קטן – עתירה מינהלית

המשפט המינהלי הוא תחום המשפט שחל על פעילותם של גופי השלטון השונים. בהתאם לכך, השתרעותו היא עצומה ורחבת היקף. המשפט המינהלי חל על הממשלה ועל זרועותיה השונות, וכן על מוסדות נוספים שאינם מהווים חלק מן המנגנון הממשלתי הרגיל, דוגמת הרשויות המקומיות ורשויות רגולטוריות עצמאיות.

באופן חלקי, המשפט המינהלי חל גם על גופים פרטיים שיש בפעילותם מימד ציבורי (גופים דו-מהותיים).היקף הנושאים והשירותים המטופלים על ידי רשויות השלטון במדינה המודרנית משפיע על כך שתחום פריסתו של המשפט המינהלי משתרע בעצם על כל תחומי החיים.

במסגרת המשפט המינהלי מוסמכים לדון שני בתי המשפט ביחסים שבין האזרח ובין הגוף הציבורי: בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק ובית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.

סמכות עניינית של בתי המשפט לעניינים מינהליים היא סמכות מקבילה לסמכותו של בית המשפט הגבוה לצדק. ולא בכדי מכנים את בית המשפט לעניינים מינהליים גם בשם "בג"ץ קטן". וכדברי כב' הנשיא בדימוס פרופ' אהרן ברק: "בעיקרון, הדין המינהלי (המהותי והדיוני) הנוהג בבית המשפט לעניינים מינהליים בעתירה מינהלית הוא הדין המינהלי הנוהג בבג"ץ… משמע, בית המשפט המחוזי בעתירות מינהליות יפעיל את עילות הביקורת במשפט המינהלי, ולא יפעל כבית משפט אזרחי רגיל".

בצדק קבע כב' השופט בדימוס, פרופ' יצחק זמיר, בספרו החדש כי "אכן, סמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים הולכת ומתרחבת בהתמדה ובמהירות… כבר כיום מספר התיקים הנדונים בפני בית המשפט לעניינים מינהליים גדול יותר ממספר התיקים הנדונים בפני בג"ץ…".

להבדיל מבג"ץ, שעל פי רוב יושב לדין בהרכב של שלושה שופטים, בית המשפט לעניינים מנהליים יושב לדין על פי רוב בהרכב של שופט אחד. יש בכך, כמובן, חיסכון משמעותי במשאבים שיפוטיים.

עתירה מינהלית ניתן להגיש נגד החלטה של רשות ציבורית בעניינים הבאים: מינהל אוכלוסין (עובדים זרים, דרכונים, עדכון כתובת עדכון שמות וחוק האזרחות), מידע ופרטיות, נושאים פיננסיים (הלבנת הון ונתוני אשראי), אנרגיה סביבה ובעלי חיים, עיצומים כספיים (מס הכנסה), נושאים סוציאליים כמו סיוע לנכים ולמשפחות חללי צה"ל, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ספורט תיירות ותעבורה, נושאים מוניציפליים, תאגידים וגופים שונים, עמותה וחברה לתועלת הציבור, חיילים בשירות קבע, שוטרים וסוהרים, ענייני חינוך, מכרזים ציבוריים, הסדרת עיסוק, תכנון ובנייה, ועוד.

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.