הגבלים עסקיים

מי שמופקד על שמירת התחרות העסקית וקידומה בענפי המסחר היא הרשות להגבלים עסקיים והעומד בראשה. לרשות ההגבלים העסקיים, שהוקמה בשנת 1994, הוקנו סמכויות בחוק להגברת התחרות ולעידודה במקום שבו היא מתקיימת, ליצירת תנאים להיווצרותה במקום שבו אין היא מתקיימת, לאכיפת הוראות החוק כאשר הופרו וכן להגברת המודעות לקיומם של דיני התחרות.

דיני ההגבלים העסקיים הם מערכת של נורמות משפטיות אשר סובבות סביב תופעה כלכלית – כוח שוק. מטבע הדברים קיימת זיקת גומלין הדוקה בין ניתוח כלכלי-תחרותי לבין קיום חלקים מסוימים של החוק ואכיפתו. לשם המחשה, הניתוח הכלכלי-תחרותי מהווה נדבך מרכזי בהחלטה אם לאשר מיזוג חברות, בהכרזה על בעל מונופולין ובהחלטה אם ייתן פטור להסדר כובל.

חטיבה בתוך הרשות להגבלים עסקיים מופקדת על הניתוח הכלכלי-תחרותי הכרוך בבחינת ההשפעות של מיזוגים, של הסדרים כובלים ושל התנהלותם העסקית של מונופולים – על התחרות ועל הצרכנים.

ככלל, חשוב לזכור כי על בעל מונופולין מוטלות חובות מיוחדות הנובעות ממעמדו המיוחד בשוק. מדובר בכללי התנהגות מחמירים שאינם חלים על מתחרים אחרים בשוק. חוק ההגבלים העסקיים קובע כי "בעל מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור".

בעל מונופולין ייחשב כמנצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור, בכל אחד מן המקרים האלה:
(1) קביעה של רמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגנים של הנכס או של השירות שבמונופולין;
(2) צמצום או הגדלה של כמות הנכסים או היקף השירותים המוצעים על-ידי בעל מונופולין, שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת;
(3) קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקות דומות אשר עשויים להעניק ללקוחות או לספקים מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם;
(4) התניית ההתקשרות בדבר הנכס או השירות שבמונופולין בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות.

לאור מורכבות ניהול הליכים משפטיים מול ראש הרשות להגבלים עסקיים ומול בית הדין להגבלים עסקיים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בתחום ושהוא בעל ניסיון מקצועי בליטיגציה מסחרית.

להמחשת הנושא אתם מוזמנים לצפות בסרטונים הבאים:
סרטון על שימוש לרעה במעמד מונופוליסטי
סרטון אנימציה המתאר היווצרותו של קרטל: "הטוב הרע והשועית"

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.