חופשה שנתית

חופשה שנתית
זכותו של כל עובד שכיר לצאת לחופשה שנתית במהלך שנת העבודה היא זכות בסיסית ויסודית במשפט העבודה בישראל. הזכות לחופשה שנתית מעוגנת בהוראות חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951.

חוק חופשה שנתית הוא חוק סוציאלי, שקובע את אורך החופשה השנתית לה זכאי כל עובד שכיר, בהתאם לוותק ולשנות העבודה שלו, ואת דמי החופשה שישתלמו לעובד. החוק מפרט אילו ימים לא יבואו במניין ימי החופשה ובאיזה אופן תינתן החופשה.

מטרת החוק אינה מתן תוספת שכר לעובד, אלא לגרום לכך כי העובד אכן ינצל בפועל את ימי החופשה להם הוא זכאי על-פי החוק.

בהתאם לסעיף 3 לחוק חופשה שנתית, זכאות חופשה שנתית מחושבת על בסיס צבירה שנתי (ולא על בסיס חודשי), ונקבעת בהתאם למספר הימים שבהם עבד העובד באותה שנה.

החוק מבחין בין מצב שבו התקיימו יחסי עובד-מעסיק משך כל שנת העבודה, לבין מצב שבו התקיימו יחסי עובד-מעסיק רק בחלק משנת העבודה.

סעיף 6 לחוק קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה. עם זאת, החוק אינו קובע במפורש מי קובע או מסדיר את מועד החופשה.

מי קובע מתי נצא לחופשה?
בתי הדין לעבודה פסקו כי כשם שמעסיק מסדיר את ימי העבודה ואת שעות העבודה והמנוחה של עובדיו כפוף להוראות החוק, כך יסדיר את מועדי החופשות של עובדיו כפוף למתן הודעה של 14 יום מראש לחופשה של 7 ימים רצופים ומעלה (כאמור בסעיף 9(א) לחוק חופשה שנתית).

עוד נקבע בפסיקת בתי הדין לעבודה כי לא ייתכן שכל עובד יקבע את מועדי חופשותיו כפי רצונו ויהרוס את סדרי העבודה במפעל. למרות זאת, כמו בכל זכות או חובה יש להפעיל גם חובה זו באופן סביר, מתוך הבנה והתחשבות הדדיים, ובעת קביעת המועד לחופשה, על המעסיק להביא בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובד. עוד קבע בית הדין הארצי לעבודה כי הוצאתם של עובדים לחופשה ללא הודעה מוקדמת (כנדרש בסעיף 9 לחוק חופשה שנתית), לא תיזקף על חשבון החופשה השנתית של העובדים.

בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית, רשאי עובד לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית שהוא זכאי לה במועד שיבחר, ובלבד שהודיע על כך למעסיק לפחות 30 יום מראש.

באיזה ערב חג ניתן לצאת לחופשה?
בנוסף, ביום 31.5.2010 פורסם ברשומות תיקון 11 לחוק חופשה שנתית, במסגרתו נקבע כי בנוסף על האמור בסעיף 6(ב) לחוק, יהיה העובד רשאי לבחור יום חופשה נוסף מתוך ימי החופשה השנתית שהוא זכאי לה באחד מהימים המנויים בתוספת.

ברשימת הימים בתוספת נכללים בין היתר: ערבי חג, פורים, ל"ג בעומר, ערב חג המולד, ערב חג הפסחא, ערב חג הפסקת הצום (ערב עיד אלפיטר), ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא), יום האישה הבינלאומי, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ירושלים, אחד במאי וראש השנה האזרחית (סילבסטר).

האם החופשה נצברת משנה לשנה?
סעיף 7 לחוק חופשה שנתית קובע כי "אין החופשה ניתנת לצבירה; ואולם רשאי העובד בהסכמת המעסיק, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות".

בית הדין הארצי פסק כי על פי סעיף 7 לחוק חופשה שנתית, בעת סיום יחסי עובד-מעסיק, נצברים לזכות העובד לכל היותר ימי חופשה שהיה זכאי לקבל בשלוש השנים המלאות האחרונות להעסקתו, בצירוף הימים שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת.

סעיף 12 לחוק חופשה שנתית קובע כי עובד לא יעבוד בשכר בימי חופשתו, ואם עבד עבודה סדירה בשכר – הוא איבד את זכותו לדמי חופשה.

לידיעתכם: החוק אוסר עבודה סדירה בשכר בזמן החופשה השנתית אך אינו אוסר עבודה בהתנדבות (למשל, עזרה לקרוב משפחה) או עבודה כקבלן עצמאי ולא כשכיר.

סעיף 12 לחוק חופשה שנתית קובע עוד כי במקרה שבו המעסיק שילם לעובד את דמי החופשה, בטרם גילה על עבודתו במקום אחר, רשאי המעסיק לנכות את הסכום ששילם משכר העבודה שישולם לעובד או לגבותם בכל דרך שבה גובים חוב אזרחי. כך שעובד אשר ניצל את תקופת חופשתו השנתית לצורך עבודה במקום עבודה אחר – אינו זכאי לתשלום דמי חופשה. במקרים שבהם המעסיק שילם כבר את דמי החופשה, הוא רשאי לנכות את סכום דמי החופשה ששילם משכר העבודה שישולם לעובד בעתיד.

עוד פסק בית הדין הארצי לעבודה כי עובד שקיבל תשלום בעבור שעות נוספות (גלובלית או על פי פרמטר אחר) – לא יהיה זכאי להכללת אותו סכום בחישוב דמי חופשה, אם בפועל הוא עבד בשעות נוספות.

להלן הזכאות לימי חופשה שנתית, על פי חוק חופשה שנתית, החל מחודש ינואר 2017:

ותק בשניםזכאות בימיםזכאות בימי עבודה בפועל (נטו)
6 ימים בשבוע5 ימים בשבוע
5 – 1161412
6181614
7211815
8221916
9232017
10242118
11252219
12262320
13272420
14+282420

לקריאה נוספת, ראו:
מי זכאי לפדיון ימי חופשה?

אין במידע המופיע לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה ספציפי יש לפנות למשרדינו לקבלת יעוץ משפטי מתאים. משרדינו מתמחה ועוסק בהצלחה בייצוג של עובדים ומעסיקים. נא השאר פרטיך למטה ונחזור אליך בהקדם.

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.