הגנה על סימני מסחר

סימני מסחר הם אותיות, ספרות, מילים, דמויות, צלילים או צירופים של אלה, המשמשים את היצרנים או מספקי השירותים כדי לסמן את סחורותיהם או שירותיהם, כך שיזוהו על ידי הצרכן.

רישום סימן המסחר מעניק לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי סחורות או שירותים שבגינם הוא נרשם, מאפשר לבעליו לבנות לעצמו מוניטין ולהבדיל את עצמו ממתחריו. בנוסף, רישום הסימן משרת גם את הצרכנים ומונע הטעייה.

הבקשות לרישום סימני מסחר מוגשות למחלקת סימני מסחר, וממתינות לבחינה לפי מועד הגשתן (נכון להיום זמן ההמתנה הוא 15-16 חודשים).

תוקף של סימן מסחר הוא ל-10 שנים. לאחר תקופה זו ניתן לחדשו לתקופות נוספות של 10 שנים כל אחת, בכפוף לתשלום אגרה מתאימה.

ניתןגם על לערוך שינויים בסימני מסחר רשומים, כמו העברת בעלות, הוספת בעל רשות, שינויים בפרטי בעל הסימן וכיוצא באלה.

דוגמאות לסימני מסחר:

מילה ללא כל עיצוב – בזק
מילים מעוצבות – 
סמל מסחרי (לוגו) – 
אותיות או מספרים – 777
צירוף של אותיות וסמל מסחרי (לוגו) – 

לצד סימני המסחר המסורתיים קיימים סימני מסחר מיוחדים כגון צבעים, סימנים תלת מימדים, המהווים את צורת המוצר או אריזתו, ואפילו צלילים שיאושרו לרישום רק במקרים חריגים ובתנאים מיוחדים:

צלילים – Intel
צבעים – 
סימנים תלת מימדים – 

רישום בינלאומי של סימני מסחר

ההגנה על סימן מסחר רשום בישראל היא טריטוריאלית וחלה רק בישראל. בעקבות הצטרפותה של ישראל לפרוטוקול מדריד, יכול המבקש הישראלי להגיש בקשה לרישום סימן בינלאומי, על בסיס סימן רשום או בקשה לרישום סימן מסחר בישראל, באמצעות מחלקת סימני מסחר, ביותר מ-100 מדינות בעולם.

הרישום הבינלאומי באמצעות "מערכת מדריד" מנוהל על ידי הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO) והוא מפשט את הליך הרישום וחוסך באופן ניכר בעלויות.

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.